Asifort Broker de Asigurare - Asigurari auto
Produse

EXCLUDERI DE LA PLATA DESPĂGUBIRILOR


In general nu se acordă despăgubiri pentru:

 • avarierea sau distrugerea autovehiculului sau părţilor sale componente prin : exploatare, funcţionare, uzură sau a defectelor de fabricaţie, defectării pieselor, subansamblelor precum şi cele cauzate de întreţinerea necorespunzătoare a autovehiculului. Se vor acorda totuşi despăgubiri dacă defectarea unor piese sau părţi componente, inclusiv anvelope sau camere ale acestora, este cauza producerii unor riscuri cuprinse în asigurare precizate la art.6, ce au consecinţă avarierea sau distrugerea autovehiculului, mai puţin contravaloarea acestor piese sau părţi componente defectate.
 • pagubele produse prin influenţa temperaturii asupra motorului autovehiculului, determinate de îngheţul apei din instalaţia de răcire şi cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferenţialului ca urmare a supraîncălzirii determinată de defectarea unor piese sau lipsa ori insuficienţa lubrifianţilor.
 • pagube produse ca urmare directă a trepidaţiilor autovehiculului în timpul mersului precum şi avarierea componentelor, instalaţiilor, aparatelor electrice ori electronice sau a oricărui consumator electric existent în autovehicul ca urmare a acţiunii curentului electric.
 • avarierea sau distrugerea pieselor de rezervă, accesorii, (cu excepţia celor din dotarea producătorului sau asigurate suplimentar), a huselor, prelatelor (cu excepţia celor montate), a carburanţilor sau a bunurilor transportate în autovehicule, semiremorci sau remorci tractate de autovehicule.
 • pagubele produse în timpul şi/sau în legătură cu utilizarea autovehiculelor la concursuri, întreceri (oficiale sau neoficiale) precum şi pe perioada antrenamentelor pregătitoare acestora.
 • avarierea sau distrugerea autovehiculului sau a părţilor sale componente, ca urmare a pătrunderii cu acesta în zone inundate sau prin traversarea unor cursuri de apă.
 • pagubele ce au fost produse autovehiculului în perioada în care acesta era încredinţat unei unităţi de service auto, în vederea efectuării unor reparaţii sau revizii, precum şi înlocuirea anumitor piese avariate ale caroseriei autovehiculului asigurat, aflat în perioada de garanţie, pentru remedierea cărora, deşi reparaţia este tehnic posibilă şi nu afectează siguranţa circulaţiei, unitatea service solicită înlocuirea respectivei piese motivând păstrarea garanţiei.
 • partea de pagubă care s-a mărit prin neluarea de către conducătorul autovehiculului a unor măsuri necesare pentru limitarea acesteia.
 • pagubele produse cu intenţie de către asigurat sau de către cei care au folosit autovehiculul la data producerii daunei cu consimţământul asiguratului.
 • pagubele produse în timpul săvârşirii unor fapte incriminate de legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe drumurile publice, precum şi cele rezultate prin săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie.
 • pagubele produse de conducătorul autovehiculului aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, drogurilor, precum şi în situaţia în care se sustrage de la testarea concentraţiei alcoolului.
 • pagubele produse in cazul în care conducătorul autovehiculului:
  • nu posedă permis de conducere (cu excepţia cazului când autovehiculul adaptat cu comandă dublă era condus de o persoană asistată de către instructorul auto sau examinator) sau permisul nu era valabil pentru categoria respectivă de autovehicule, ori permisul i-a fost suspendat, anulat sau reţinut în vederea suspendării, anulării, fără a i se elibera o autorizaţie de conducere provizorie;
  • nu posedă certificatele profesionale obligatorii, conform legislaţiei în vigoare, pentru a avea voie să efectueze anumite tipuri de transporturi sau să conducă anumite categorii de autovehicule.
 • cheltuieli făcute pentru transformări sau îmbunătăţiri aduse autovehiculului faţă de starea lui anterioară producerii evenimentului asigurat sau pentru remedierea unor reparaţii nereuşite.
 • pagubele produse ca urmare a nerespectării de către conducătorul auto a normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferată. În nici un caz nu se vor acorda despăgubiri dacă paguba s-a produs prin impactul autovehiculului cu un vehicul feroviar.
 • Pagube produse autovehiculului ca urmare a patrunderii cu acesta in zone cu limitare de inaltime sau de tonaj.
 • pagubele produse în cazul în care la data accidentului, autovehiculul nu avea verificarea tehnică la zi (ITP), iar accidentul a avut loc în timpul deplasării autovehiculului. In cazul producerii riscului de incendiu sau incendiere, nu se acorda despăgubirea daca autovehiculul asigurat nu poseda ITP valabil, indiferent dacă autovehiculul se afla în staţionare sau în timpul deplasării.

In cazul în care asigurarea cuprinde şi riscul de furt nu se acordă despăgubiri dacă:

 • organele de poliţie nu confirmă furtul/tentativa de furt sau înregistrarea unei reclamaţii în legătură cu un asemenea eveniment precum şi faptul că bunul asigurat nu a fost găsit în 60 de zile de la data înregistrării reclamaţiei la Poliţie;
 • la comiterea furtului sau tentativei de furt, au luat parte asiguratul, membrii ai familiei sau persoane aflate în întreţinerea acestuia inclusiv persoanele care locuiesc la aceiaşi adresă cu asiguratul, reprezentantul legal ori prepuşii asiguratului sau ai utilizatorului, în cazul persoanelor juridice, alte persoane care conduceau autovehiculul cu consimţământul asiguratului;
 • autovehiculului furat sau avariat, ca urmare a tentativei de furt, nu i s-a scos cheia din contact pe perioada cât a fost părăsit şi nu i s-au încuiat şi blocat uşile şi trapa, cu excepţia cazurilor când închiderea nu era posibilă datorită particularităţilor de fabricaţie a autovehiculului;
 • în timpul furtului sau tentativei de furt, autovehiculul era demontat în părţi componente;
 • asiguratul nu a depus la asigurator odată cu avizarea furtului autovehiculului:
 • originalul certificatului de înmatriculare, după caz autorizaţia de circulaţie provizorie, cartea de identitate a autovehiculului. Aceste documente trebuie păstrate în afara autovehiculului, după părăsirea acestuia.
 • toate rândurile de chei şi telecomenzile originale, care au fost declarate la încheierea asigurării.
 • cereri de despăgubiri frauduloase sau care au la bază declaraţii false, precum şi în cazul în care în legătură cu dauna a fost depusă la organele competente o sesizare, până la soluţionarea acesteia sau a fost declanşată o anchetă penală, până la finalizarea acesteia;
 • cazul in care Asiguratul nu a instiintat in scris Asiguratorul, in termenul prevazut de prezentele conditii si a reparat autovehiculul fara acordul Asiguratorului, inainte ca inspectorul de dauna sa efectueze constatarea pagubei, precum si cazul în care Asiguratul repară în străinătate autovehiculul, fără a avea în prealabil acordul scris al asiguratorului;
 • cazurile în care asiguratul a încredinţat autovehiculul asigurat unei alte persoane, care refuză să îl restituie.
Noutati
Asigurarile de locuinte - 100 mil. EUR Piata asigurarilor de locuinte se s...
mai mult
In cazul in care intentionati sa tranzitati Serbia in aceasta perioada, va re...
mai mult
De la 1 iulie 2009 se poate aplica procedura de constatare amiabilă de a...
mai mult
Intrebari frecvente
Buna ziua, Pana la ce varsta se poate face asigurare medicala pentru cal...
mai mult